Článek ve sborníku konference

ABDULLA Parosh A., HOLÍK Lukáš, CHEN Yu-Fang, MAYR Richard a VOJNAR Tomáš. When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata). In: Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems. Berlín: Springer Verlag, 2010, s. 158-174. ISBN 978-3-642-12001-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:When Simulation Meets Antichains (On Checking Language Inclusion of Nondeterministic Finite (Tree) Automata)
Název (cs):Když se simulace setká s protiřetězcem (Za efektivním testováním jazykové inkluze nedeterministických konečných (stromových) automatů)
Strany:158-174
Sborník:Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems
Konference:European Joint Conferences on Theory and Practice of Software -- ETAPS 2010
Řada knih:LNCS 6015
Místo vydání:Berlín, DE
Rok:2010
ISBN:978-3-642-12001-5
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.springerlink.com/content/a2g32650q853l185/ [PDF]
Klíčová slova
NFA, tree-automata, universality, language inclusion, simulation, antichain
Anotace
Navrhli jsme nový efetkivní algoritmus pro testovaní universality a jazykové inkluze nedeterministických stromových automatů, který kombinuje dříve známe algoritmy využívající relací simulace a efektivního prohledávání stavového prostoru založeného na udžování protiřetězců dosažených stavů.
Abstrakt
Navrhli jsme nový efetkivní algoritmus pro testovaní universality a jazykové inkluze nedeterministických stromových automatů, který kombinuje dříve známe algoritmy využívající relací simulace a efektivního prohledávání stavového prostoru založeného na udžování protiřetězců dosažených stavů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {A. Parosh Abdulla and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Yu-Fang Chen and Richard Mayr and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {When Simulation Meets Antichains (On Checking
	Language Inclusion of Nondeterministic Finite
	(Tree) Automata)},
  pages = {158--174},
  booktitle = {Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of
	Systems},
  series = {LNCS 6015},
  year = 2010,
  location = {Berl{\'{i}}n, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-12001-5},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9190}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https