Článek ve sborníku konference

KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. Hardware Accelerated Pattern Matching Based on Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 149-152. ISBN 978-1-4244-6610-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hardware Accelerated Pattern Matching Based on Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing
Název (cs):Hardwarově akcelerované vyhledávání vzorů založené na deterministickém konečném automatu s perfektním hašováním
Strany:149-152
Sborník:Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-6610-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon05491796.pdf288 KB2012-02-07 09:55:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Intrusion Detection, Perfect Hashing,hardware acceleration, Deterministic Finite Automata
Anotace
S nárustem množství dat přenášených počítačovými sítěmi roste také množství škodlivých přenosů. Proto je nutné chránit počítačové sítě pomocí bezpečnostních systémů jako jsou firewally a IDS pracujícími na gigabitových rychlostech. Vyhledávání vzorů je kritickou operací moderních IDS. Tento článek analyzuje reguláírní výrazy používané moderními IDS. Podle naší analýzy, více než 64 procent regulárních výrazů odpovídá automatům s méně než 20procentním zaplněním přechodové tabulky, což umožňuje efektivní implementaci vysokorychlostního vyhledávání vzorů na platformě FPGA. Navrhujeme vhodnou architekturu pro vysokorychlostní vyhledávání vzorů, jejíž paměťové nároky se blíží teoretickému limitu pro řídce zaplněné tabulky.
Abstrakt
With the increased amount of data transferred by
computer networks, the amount of the malicious traffic also
increases and therefore it is necessary to protect networks
by security systems such as firewalls and Intrusion Detection
Systems (IDS) operating at multigigabit speeds. Pattern matching
is the time critical operation of current IDS. This paper deals
with the analysis of regular expressions used by modern IDS
to describe malicious traffic. According to our analysis, more
than 64 percent of regular expressions create Deterministic Finite
Automaton (DFA) with less than 20 percent of saturation of
the transition table which allows efficient implementation of
pattern matching into FPGA platform. We propose architecture
for fast pattern matching using perfect hashing suitable for
implementation into FPGA platform. The memory requirements
of presented architecture is closed to the theoretical minimum
for sparse transition tables.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {Hardware Accelerated Pattern Matching Based on
	Deterministic Finite Automata with Perfect Hashing},
   pages = {149--152},
   booktitle = {Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on
	Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
	DDECS 2010},
   year = 2010,
   location = {Vienna, AT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-6610-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9200}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https