Článek ve sborníku konference

KOTÁSEK Zdeněk, ŠKARVADA Jaroslav a STRNADEL Josef. Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 364-369. ISBN 978-1-4244-6610-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Reduction of Power Dissipation Through Parallel Optimization of Test Vector and Scan Register Sequences
Název (cs):Redukce příkonu pomocí souběžné optimalizace pořadí aplikace testovacích vektorů a pořadí registrů ve scan řetězech
Strany:364-369
Sborník:Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-6610-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5491750&isnumber=5491740 [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconddecs2010_draft.pdf481 KB2011-09-05 12:47:09
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
test vector, scan chain, low power, power dissipation, optimization, genetic algorithm, CMOS, AMI, ordering
Anotace
Ve článku je představena nová metoda redukce příkonu během aplikace testu. Výhodou této metody, ve srovnání s existujícími přístupy, je použití přesnějších postupů pro hodnocení příkonu testovaného obvodu. Vyšší přesnosti bylo dosaženo jednak použitím přesnější metriky a jednak simulací aplikace testu. Namísto odhadu příkonu vycházejícího z vyhodnocení Hammingovy vzdálenosti mezi testovacími vektory je v případě naší metody příkon ohodnocen na základě znalosti nízkoúrovňové struktury obvodu pro konkrétní cílovou technologii - v našem případě CMOS popsanou pomocí AMI knihovny. Další přínos navžené metody spočívá v tom, že neoptimalizuje pořadí aplikace testovacích vektorů a pořadí registrů ve scan řetězcích nezávisle na sobě, tj. postupně, jako to dělají ostatní metody, ale závisle na sobě, tj. souběžně. Díky těmto vlastnostem dosahuje navržená metoda lepších výsledků v podstatném procentu experimentů prováděných nad benchmarkovými obvody ze sad ISCAS85, ISCAS89 a ITC99.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Jaroslav
	{\v{S}}karvada and Josef Strnadel},
   title = {Reduction of Power Dissipation Through Parallel
	Optimization of Test Vector and Scan Register
	Sequences},
   pages = {364--369},
   booktitle = {Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on
	Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems},
   year = 2010,
   location = {Vienna, AT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-6610-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9201}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https