Článek ve sborníku konference

KOŘENEK Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Efficient Mapping of Nondeterministic Automata to FPGA for Fast Regular Expression Matching. In: Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010. Vienna: IEEE Computer Society, 2010, s. 6. ISBN 978-1-4244-6610-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Efficient Mapping of Nondeterministic Automata to FPGA for Fast Regular Expression Matching
Název (cs):Efektivní mapování nedeterministických automatů do FPGA pro rychlé hledání regulárních výrazů
Strany:6
Sborník:Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems DDECS 2010
Konference:IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2010
Místo vydání:Vienna, AT
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-6610-8
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
FPGA, regular expressions, automaton, transition table
Anotace
Článek se zabývá rychlým hledáním regulárních výrazů s využitím technologie FPGA. V článku byl prezentován algoritmus rozdělení množiny stavů na dílčí částí tak, aby bylo možné efektivně uložit přechodovou tabulku automatu, který zajišťuje hledání regulárních výrazů. Díky algoritmu a navržené NFA Split architektuře bylo dosaženo výrazné redukce zdrojů FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek and Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {Efficient Mapping of Nondeterministic Automata to
	FPGA for Fast Regular Expression Matching},
   pages = 6,
   booktitle = {Proceedings of the 13th IEEE International Symposium on
	Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems
	DDECS 2010},
   year = 2010,
   location = {Vienna, AT},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-1-4244-6610-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9202}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https