Článek ve sborníku konference

STRNADEL Josef. Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel. In: Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 99-104. ISBN 978-80-7318-940-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Task-Level Modeling and Design of Components for Construction of Dependable Time-Critical Systems Implemented by Means of RT Kernel
Název (cs):Modelování a návrh komponent pro konstrukci spolehlivých časově kritických systémů implementovaných na úrovni úloh prostředky RT jader
Strany:99-104
Sborník:Sborník přednášek z 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010
Konference:33. mezinárodní konference s výstavou se zaměřením na diagnostiku, spolehlivost a bezpečnost (TD 2010 - DIAGON 2010)
Místo vydání:Zlín, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-7318-940-2
Vydavatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondiagon2010_strnadel_CR.pdf358 KB2010-05-14 08:41:01
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
reálný čas, rt jádro, rtos, spolehlivost, modelování, návrh, úloha, redundance, odolnost proti poruchám
Anotace
Služby poskytované systémem je možno považovat za spolehlivé v širším smyslu pokud jsou dostupné, spolehlivé v užším smyslu, bezpečné a informačně zabezpečené. Příspěvek prezentuje přístup k modelování a návrhu komponent pro konstrukci spolehlivých časově kritických systémů implementovaných prostředky RT jader a věnuje se klasifikaci poruch a chyb v komponentách a RT jádrech. Bezpečnost komponent je ověřena pomocí volně dostupného verifikačního nástroje UPPAAL, užší spolehlivost je řešena pomocí časové a prostorové redundance implementované na úrovni plánování/rozvrhování výpočetních jednotek - úloh. Navržené řešení je analyzováno z hlediska plánovatelnosti výsledné časově redundantní množiny úloh a jeho implementace je demonstrována pomocí prostředků RT jádra uC/OS-II.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {Task-Level Modeling and Design of Components for
	Construction of Dependable Time-Critical Systems
	Implemented by Means of RT Kernel},
   pages = {99--104},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}edn{\'{a}}{\v{s}}ek z 33.
	mezin{\'{a}}rodn{\'{i}} konference TD 2010 - DIAGON 2010},
   year = 2010,
   location = {Zl{\'{i}}n, CZ},
   publisher = {Tomas Bata University in Zl{\'{i}}n},
   ISBN = {978-80-7318-940-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9222}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.190.216
Přepnout na https