Článek ve sborníku konference

HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš, TRMAČ Miloslav a PŘIKRYL Zdeněk. Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 166-170. ISBN 978-80-214-4080-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Instruction Selection Patterns Extraction from Architecture Specification Language ISAC
Název (cs):Extrakce vzorů pro výběr instrukcí z jazyka pro popis architektury ISAC
Strany:166-170
Sborník:Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5
Konference:Student EEICT 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4080-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
ASIP, rekonfigurovatelné překladače, ADL, Lissom ,ISAC
Anotace
Tento článek se zabývá problematikou rekonfigurovatelných překladačů. Po krátkém úvodu o návrhu aplikačně specifických procesorů je popsán jazyk IUSAC. V druhé části je púak popsán algoritmus, který model v ISACu transformuje do podoby vhodné pro generování backendu překldače. Nástroj provádějící tuto transformaci byl implementován a otestován na modelech architektur MIPS a ARM. Generování samotného backendu je stále ve vývoji a není zde prezentováno.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Adam Hus{\'{a}}r and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka and Miloslav Trma{\v{c}} and
	Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl},
   title = {Instruction Selection Patterns Extraction from
	Architecture Specification Language ISAC},
   pages = {166--170},
   booktitle = {Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume
	5},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4080-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9224}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https