Článek ve sborníku konference

ŠPANĚL Michal, KRŠEK Přemysl, ŠVUB Miroslav a ŠTANCL Vít. Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges. In: Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications. Setubal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 134-138. ISBN 978-989-674-026-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Vector Segmentation of Volumetric Image Data: Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges
Název (cs):Vektorová segmentace objemových dat: vytvoření tetraedrální sítě vázané na obrazové hrany
Strany:134-138
Sborník:Proceedings of the 3rd International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and Applications
Konference:International Conference on Computer Graphics Theory and Applications
Místo vydání:Setubal, PT
Rok:2010
ISBN:978-989-674-026-9
Vydavatel:Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Klíčová slova
CT/MR data, Medical image segmentation, Surface reconstruction, Delaunay triangulation, Variational tetrahedral
meshing, Isotropic meshing, Graph-cut segmentation.
Anotace
Článek popisuje tzv. vektorovou segmentaci objemových dat založenou na 3D Delaunay triangulaci. Originální volumetrická CT/MR dat jsou pokryta sítí tetraedrů pomocí modifikované metody Variantional Meshing (Alliez et al.) a dále adaptována tak, aby stěny tetraedrů vhodně aproximovaly nalezené obrazové hrany. Vnitřní struktura tetraedrů je dále popsána vektorem obrazových příznaků, které se klasifikují do tříd (regionů) s podobnými vlastnostmi. Prezentovány jsou výsledky klasifikace pomocí shlukovací metody EM-GMM a grafovém přístupu, který chápe síť tetraedrů jako neorientovaný graf ohodnocený podobností sousedních prvků.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal {\v{S}}pan{\v{e}}l and P{\v{r}}emysl
	Kr{\v{s}}ek and Miroslav {\v{S}}vub and V{\'{i}}t
	{\v{S}}tancl},
   title = {Vector Segmentation of Volumetric Image Data:
	Tetrahedral Meshing Constrained by Image Edges},
   pages = {134--138},
   booktitle = {Proceedings of the 3rd International Joint Conference on
	Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theaory and
	Applications},
   year = 2010,
   location = {Setubal, PT},
   publisher = {Institute for Systems and Technologies of Information,
	Control and Communication},
   ISBN = {978-989-674-026-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9225}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https