Odborná monografie

DRAHANSKÝ Martin. Biometric Cryptography Based on Fingerprints. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-6361-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Biometric Cryptography Based on Fingerprints
Název (cs):Biometrická kryptografie založená na otiscích prstů
Strany:152
Místo vydání:Saarbrücken, DE
Rok:2010
ISBN:978-3-8383-6361-5
Vydavatel:Lambert Academic Publishing
Klíčová slova
biometrie, kryptografie, verifikace, autentizace, identifikace, otisk prstu, registrování, porovnání, klasifikace, pole orientací, počet papilárních linií, biometrická šablona, biometrický klíč, certifikát, entropie, chyba, PIN, heslo
Anotace
Obecné biometrické systémy jsou veřejnosti dobře známy, systémy založené na rozpoznávání otisků prstů patří bezesporu mezi nejrozšířenější. Otisky prstů jsou již dlouho používány pro identifikaci a autentizaci, protože jejich jednoznačnost a spolehlivost je prokázána každodenním používáním. V dnešní době existuje na trhu velká řada takových biometrických systémů. Jedna skupina je používána pro forenzní účely (nazýváme je daktyloskopické systémy a jsou určeny pro identifikaci osob), druhá skupina, o které pojednává tato monografie, je určena pro přístupové a verifikační systémy.
Oba systémy a biometrické pojmy a procesy jsou popsány v první a druhé kapitole.
Pokusíme-li se spojit biometrický systém (technologie otisků prstů) s kryptografickým systémem, musíme si položit otázku, zda obsahuje otisk prstu dostatek entropické informace. Práce o podobnosti otisků prstů při jejich vzájemném srovnání byly již publikovány. Ovšem pro kryptografické účely je mnohem zajímavější popsat informační sílu skrytou ve struktuře papilárních linií otisku prstu. Odpověď na tuto otázku je předložena ve třetí kapitole.
Splňuje-li informační síla kryptografické požadavky, můžeme navrhnout systém, který používá technologii otisků prstů jako biometrický informační vstup a poskytuje biometrické klíče kryptografickému podsystému. Detailní popis biometrických bezpečnostních systémů se nachází ve čtvrté kapitole, kde jsou popsány rovněž veškeré procesy a výpočty. Biometrický bezpečnostní systém byl implementován a jednotlivé moduly byly otestovány. Analýza testů a finální zprávy jsou prezentovány v závěrečné páté kapitole.
BibTeX:
@BOOK{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Biometric Cryptography Based on Fingerprints},
   pages = 152,
   year = 2010,
   location = {Saarbr{\"{u}}cken, DE},
   publisher = {Lambert Academic Publishing},
   ISBN = {978-3-8383-6361-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9237}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https