Článek ve sborníku konference

ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Image stabilization and object tracking in a video-stream. In: World and homeland security. Brno: Univerzita Obrany, 2010, s. 432-439. ISBN 978-80-7231-728-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Image stabilization and object tracking in a video-stream
Název (cs):Stabilizace obrazu a sledování cílu ve videosignálu
Strany:432-439
Sborník:World and homeland security
Konference:Bezpečnost světa a domoviny 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-7231-728-8
Vydavatel:Univerzita Obrany
Klíčová slova
stabilizace obrazu, videostream
Anotace
Tento článek se zabývá výzkumem a vývojem algoritmu pro stabilizaci obrazu (například při pohybu kamerového systému) a sledováním cílů (například pohybující se jednotka či letoun) ve videosignálu, ať už v off-line či on-line režimu (v reálném čase). Pro práci v reálném čase byla vyvinuta unikátní hardwarová platforma založená na kombinaci DSP a FPGA, která je vhodná pro vojenské účely.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Filip Ors{\'{a}}g and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Image stabilization and object tracking in a
	video-stream},
   pages = {432--439},
   booktitle = {World and homeland security},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {University of Defence in Brno},
   ISBN = {978-80-7231-728-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9242}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https