Článek ve sborníku konference

STRAKA Martin, KAŠTIL Jan a KOTÁSEK Zdeněk. Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA. In: International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 186-193. ISBN 978-80-8086-164-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Methodology for Design of Highly Dependable Systems in FPGA
Název (cs):Metodika pro návrh vysoce spolehlivého systému v FPGA
Strany:186-193
Sborník:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-164-3
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
system design, fault tolerance, architecture, reconfiguration, FPGA, soft error, methodology
Anotace

V příspěvku je prezentována metodika pro vytváření vysoce spolehlivých systémů do SRAM FPGA obvodů s využitím částečné dynamické rekonfigurace.

Abstrakt
In the paper, a survey of our research activities the goal of which is to develop a methodology allowing to design highly dependable system in FPGA is described. First, our experiences with partial dynamic reconfiguration in FPGA and application of partial reconfiguration as advanced solution for constructing of different types of fault tolerant architectures are described. Secondly, the main principles of methodology and first experiments with real fault tolerant designs based on partial dynamic reconfiguration implemented into Virtex5 and latest Virtex6 FPGAs are demonstrated.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka and Jan Ka{\v{s}}til and
	Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
   title = {Methodology for Design of Highly Dependable
	Systems in FPGA},
   pages = {186--193},
   booktitle = {International Scientific Conference on Computer Science and
	Engineering},
   year = 2010,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8086-164-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9245}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https