Článek ve sborníku konference

SAMEK Jan a ZBOŘIL František. Hierarchical Model of Trust in Contexts. In: Networked Digital Technologies. Heidelberg: Springer Verlag, 2010, s. 356-365. ISBN 978-3-642-14305-2. ISSN 1865-0929.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Hierarchical Model of Trust in Contexts
Název (cs):Hierarchický Model Důvěry v Kontextech
Strany:356-365
Sborník:Networked Digital Technologies
Konference:The Second International Conference on 'Networked Digital Technologies' (NDT 2010)
Řada knih:Communications in Computer and Information Science (CCIS)
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2010
ISBN:978-3-642-14305-2
Časopis:Communications in Computer and Information Science, roč. 2010, č. 88, Heidelberg, DE
ISSN:1865-0929
DOI:10.1007/978-3-642-14306-9_36
Vydavatel:Springer Verlag
URL:http://www.springerlink.com/content/u7n5831485722076/ [HTML]
URL:http://www.springerlink.com/content/u7n5831485722076/fulltext.pdf [PDF]
Klíčová slova
důvěra, více-kontextová důvěra, modelování důvěry, rozhodování agenta
Anotace
Článek se zabývá návrhem více-kontextového modelu důvěry, který je založen na hierarchickém uspořádání kontextů v grafu. V článku je popsán způsob, jak jsou jednotlivé kontexty vzájemně propojeny a jakým způsobem lze odvozovat důvěru v různé kontexty na základě aktualizace důvěry v kontext jiný. Tento přístup je pak využit při rozhodování agentů v distribuovaných agentních systémech.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Samek and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Hierarchical Model of Trust in Contexts},
  pages = {356--365},
  booktitle = {Networked Digital Technologies},
  series = {Communications in Computer and Information Science (CCIS)},
  journal = {Communications in Computer and Information Science},
  volume = 2010,
 number = 88,
  year = 2010,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-642-14305-2},
  ISSN = {1865-0929},
  doi = {10.1007/978-3-642-14306-9_36},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9248}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https