Článek ve sborníku konference

KRESLÍKOVÁ Jitka a SEDLÁČKOVÁ Jana. SECURITY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION. In: Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2010, s. 11. ISBN 978-83-7493-544-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:SECURITY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION
Název (cs):Faktory bezpečnosti v odhadování výkonu
Strany:11
Sborník:Information Systems Architecture and Technology - IT Models in Management Process
Konference:31th International Conference Information Systems, Architecture, and Technology
Místo vydání:Wroclaw, PL
Rok:2010
ISBN:978-83-7493-544-9
Vydavatel:Politechnika Wrocławska
Klíčová slova
FPA, COCOMO II, Effort Estimation, FPA&SF, COCOMO II&SF, Product Security, EAL
Anotace
Příspěvek se zabývá odhadováním úsilí vývoje softwarových projektů s ohledem na požadavky tvorby bezpečných produktů. Metody FPA (Function Point Analysis) a COCOMO II (COnstructive COst MOdel II), pro odhadování vynaloženého úsilí při vývoji softwarových produktů, jsou doplněny o faktory bezpečnosti. V příspěvku je uvedena případová studie stanovení faktorů bezpečnosti rozšířenými metodami FPA&SF a COCOMO II&SF.  
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jitka Kresl{\'{i}}kov{\'{a}} and Jana
	Sedl{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}}},
   title = {SECURITY FACTORS IN EFFORT ESTIMATION},
   pages = 11,
   booktitle = {Information Systems Architecture and Technology - IT Models
	in Management Process},
   year = 2010,
   location = {Wroclaw, PL},
   publisher = {Wroclaw University of Technology},
   ISBN = {978-83-7493-544-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9250}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https