Článek v časopise

SEDLÁČKOVÁ Jana a KRESLÍKOVÁ Jitka. Improvement of Function Point Analysis by Security Factor. Procesný manažér. 2010, roč. 5, č. 8, s. 5. ISSN 1336-8680.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Improvement of Function Point Analysis by Security Factor
Název (cs):Zpřesnění analýzy funkčních bodů o faktor bezpečnosti
Strany:5
Místo vydání:SK
Rok:2010
Časopis:Procesný manažér, roč. 5, č. 8, SK
ISSN:1336-8680
Klíčová slova
software estimation, security factor, cost, effort
Anotace
Článek se zabývá odhadováním pracnosti vývoje softwarových aplikací se zohledněním implementace specifických požadavků na bezpečnost (security) výsledného produktu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jana Sedl{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}} and Jitka
	Kresl{\'{i}}kov{\'{a}}},
   title = {Improvement of Function Point Analysis by Security
	Factor},
   pages = 5,
   journal = {Procesn{\'{y}} mana{\v{z}}{\'{e}}r},
   volume = 5,
 number = 8,
   year = 2010,
   ISSN = {1336-8680},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9251}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https