Článek ve sborníku konference

STRAKA Martin. Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 159-164. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
Název (en):Metodika pro návrh číslicových systémů se zvýšenou spolehlivostí v obvodech FPGA
Strany:159-164
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
spolehlivost, systém odolný proti poruchám, hlídací obvod, architektura, TMR, rekonfigurace, FPGA
Anotace
Příspěvek charakterizuje výsledky studenta za poslední období a nastiňuje pravděpodobnou strukturu disertační práce a její cíle. Nejprve jsou popsány mezní etapy v návrhu metodiky pro konstrukci odolných systémů s různou úrovní diagnostiky založených na obvodech FPGA. Následně je popsána referenční struktura odolného systému v FPGA, kde je využito principů částečné dynamické rekonfigurace pro obnovu těch částí systému, jež vykazují poruchu. Představen je také způsob řízení rekonfiguračního procesu spolu s problémy, které je nutno řešit po rekonfiguraci. Experimenty s metodikou a ověření funkčnosti referenční struktury na vývojové desce ML506 s Virtex5 pro reálné číslicové systémy jsou taktéž popsány v tomto příspěvku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Martin Straka},
   title = {Metodika pro n{\'{a}}vrh
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch syst{\'{e}}m{\r{u}}
	se zv{\'{y}}{\v{s}}enou spolehlivost{\'{i}} v
	obvodech FPGA},
   pages = {159--164},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9261}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https