Článek ve sborníku konference

ŠVÉDA Miroslav, RYŠAVÝ Ondřej, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav a ČEJKA Rudolf. SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An Approach to Automatic Analysis of Network Security Properties. In: Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking ICETE-DCNET 2010. Athens: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 5-11. ISBN 978-989-8425-25-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An Approach to Automatic Analysis of Network Security Properties
Název (cs):Bezpečnostní analýza TCP/IP sítí -- Přístup k automatické analýze bezpečnostních vlastností sítí
Strany:5-11
Sborník:Proceedings of the International Conference on Data Communication Networking ICETE-DCNET 2010
Konference:International Conference on Data Communication Networking + International Conference on Software and Data Technologies 2010
Místo vydání:Athens, GR
Rok:2010
ISBN:978-989-8425-25-6
Vydavatel:Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Klíčová slova
Intranet topology, dynamic routing, state-based reachability, security, bounded model checking, SAT
Anotace
Příspěvek pojednává o vyvinuté metodě vycházející z formálního modelu síťové topologie s měnícími se stavy linek a využívající  bounded model checking bezpečnostních vlastností sítě podporované rozhodovací procedurou SAT.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Miroslav {\v{S}}v{\'{e}}da and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}} and Petr Matou{\v{s}}ek and
	Jaroslav R{\'{a}}b and Rudolf {\v{C}}ejka},
   title = {SECURITY ANALYSIS OF TCP/IP NETWORKS -- An
	Approach to Automatic Analysis of Network Security
	Properties},
   pages = {5--11},
   booktitle = {Proceedings of the International Conference on Data
	Communication Networking ICETE-DCNET 2010},
   year = 2010,
   location = {Athens, GR},
   publisher = {Institute for Systems and Technologies of Information,
	Control and Communication},
   ISBN = {978-989-8425-25-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9266}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https