Článek ve sborníku konference

KADÁK Michal, KUNOVSKÝ Jiří a ŠÁTEK Václav. Semianalytic Computation in TKSL. In: Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010. Tomsk: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2010, s. 116-118. ISBN 0-7803-8226-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Semianalytic Computation in TKSL
Název (cs):Semianalytické výpočty v TKSL
Strany:116-118
Sborník:Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010
Konference:MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010
Místo vydání:Tomsk, RU
Rok:2010
ISBN:0-7803-8226-9
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
Differential equations, Continuous simulation, Modern Taylor Series Method, Finite integrals
Anotace
Článek se zabývá numerickým výpočtem určitých integrálů pomocí Taylorovy řady. Především se zaměřuje na přesnost a rychlost výpočtů např. koeficientů Fourierovy řady.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Kad{\'{a}}k and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Kunovsk{\'{y}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek},
   title = {Semianalytic Computation in TKSL},
   pages = {116--118},
   booktitle = {Proceedings of the 16th International Scientific and
	Practical Conference of Students, Post-graduates and Young
	Scientists, MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2010},
   year = 2010,
   location = {Tomsk, RU},
   publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
   ISBN = {0-7803-8226-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9269}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https