Článek ve sborníku konference

PŘIKRYL Zdeněk, HUSÁR Adam, HRUŠKA Tomáš a MASAŘÍK Karel. ASIP Design in the Lissom Project. In: ACACES 2010 - Poster Abstracts. Ghent: High Performance and Embedded Architecture and Compilation, 2010, s. 105-108. ISBN 978-90-382-1631-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:ASIP Design in the Lissom Project
Název (cs):Návrh ASIP v projektu Lissom
Strany:105-108
Sborník:ACACES 2010 - Poster Abstracts
Konference:Summer school ACACES 2010
Místo vydání:Ghent, BE
Rok:2010
ISBN:978-90-382-1631-7
Vydavatel:High Performance and Embedded Architecture and Compilation
Klíčová slova
Aplikačně specifiský procesor; vestavěný systém; návrh; jazyk pro popis architektury
Anotace

Vestavěné systémy s aplikačně specifickými procesory se často vyskytují v dnešních digitálních zařízení. Procesory jsou vysoce optimalizovány pro danou činnost, což dovoluje, aby zařízení mělo dobré vlastnosti. Proto je potřeba mít dobré nástroje, které pomáhají návrháři s návrhem těchto procesorů. Protože je návrh procesoru, stejně jako jeho pozdější optimalizace iterativní proces, nástroje by měly být generovány automaticky z popisu procesoru. V tomto příspěvku je představen projekt Lissom. V rámci tohoto projektu je dostupné integrované prostředí, ve kterém je možné navrhovat jak samostatné procesory, tak i víceprocesorové systémy. Jednotlivé procesory jsou popsány pomocí jazyka pro popis architektury, který byl vyvinut v rámci tohoto projektu.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k P{\v{r}}ikryl and Adam Hus{\'{a}}r
	and Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka and Karel
	Masa{\v{r}}{\'{i}}k},
   title = {ASIP Design in the Lissom Project},
   pages = {105--108},
   booktitle = {ACACES 2010 - Poster Abstracts},
   year = {2010},
   location = {Ghent, BE},
   publisher = {High Performance and Embedded Architecture and Compilation},
   ISBN = {978-90-382-1631-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9272}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.46.10
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]