Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis. In: The Fifth International Conference on Software Engineering Advances. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 305-310. ISBN 978-0-7695-4144-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:OOPN and DEVS Formalisms for System Specification and Analysis
Název (cs):Formalismy OOPN a DEVS pro specifikaci a analýzu systémů
Strany:305-310
Sborník:The Fifth International Conference on Software Engineering Advances
Konference:The Fifth International Conference on Software Engineering Advances ICSEA 2010
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2010
ISBN:978-0-7695-4144-0
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
simulation-based design; Object-Oriented Petri Nets; DEVS;
Anotace
Článek se věnuje přístupu k vývoji softwaru, který kombinuje návrhové a simulační modely. Obvykle jsou modely umožňující simulační analýzu odlišné od návrhových modelů a musejí být z nich generovány. Prezentovaný přístup používá takové formalismy (Objektově orientované Petriho sítě a DEVS), které mohou být použity současně pro návrhové i simulační modely, při vývoji se tedy pracuje pouze s jedním typem modelů. Článek vysvětluje návrhovou metodiku a demonstruje techniku simulační analýzy na jednoduchém příkladu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {OOPN and DEVS Formalisms for System Specification
	and Analysis},
   pages = {305--310},
   booktitle = {The Fifth International Conference on Software Engineering
	Advances},
   year = 2010,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4144-0},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9286}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.15.215
Přepnout na https