Článek ve sborníku konference

ŽÁK Jakub, ZBOŘIL František, KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Connecting Jade with PN agent. In: Proceedings of Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Prague: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 9. ISBN 978-80-01-04589-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Connecting Jade with PN agent
Název (cs):Propojení Jade a PN agenta
Strany:9
Sborník:Proceedings of Seventh EUROSIM Congress on Modelling and Simulation
Konference:7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation (2010)
Řada knih:Vol. 2
Místo vydání:Prague, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-01-04589-3
Vydavatel:Vydavatelství ČVUT
Klíčová slova
Agentní platforma, Propojení agentních platforem, Objektově orientované petriho sítě, PN agent, JADE, FIPA, FIPA kompatibilní
Anotace
Protože FIPA je jednou z největších organizací řešících standardizaci na poli agentně orientovaných systémů, vybrali jsme jejich referenční implementaci JADE a tento článek popisuje propojení JADE s platformou PN agent, což je BDI agentní platforma založená na objektově orientovaných petriho sítích.
Hlavním účelem tohoto článku je ukázat možnosti propojení těchto dvou platforem, kde jedna je založená na FIPA standardech, přičemž druhá nikoliv. Tato problematika je stížena faktem, že každá z uvedených platforem je vytvořená v jiném programovacím jazyce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub {\v{Z}}{\'{a}}k and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and
	Vladim{\'{i}}r Janou{\v{s}}ek},
  title = {Connecting Jade with PN agent},
  pages = 9,
  booktitle = {Proceedings of Seventh EUROSIM Congress on Modelling and
	Simulation},
  series = {Vol. 2},
  year = 2010,
  location = {Prague, CZ},
  publisher = {Czech Technical University Publishing House},
  ISBN = {978-80-01-04589-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9289}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https