Článek ve sborníku konference

BIDLO Michal, SLANÝ Karel a VAŠÍČEK Zdeněk. Sorting Network Development Using Cellular Automata. In: Evolvable Systems: From Biology to Hardware. London: Springer London, 2010, s. 85-96. ISBN 978-3-642-15322-8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-15323-5_8
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Sorting Network Development Using Cellular Automata
Název (cs):Vývoj řadicích sítí s využitím celulárních automatů
Strany:85-96
Sborník:Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Konference:The 9th International Conference on Evolvable Systems: From Biology to Hardware
Řada knih:9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September 6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274
Místo vydání:London, GB
Rok:2010
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-15323-5_8
ISBN:978-3-642-15322-8
DOI:10.1007/978-3-642-15323-5_8
Vydavatel:Springer London
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2010/ices2010.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, development, celulární automat, řadicí síť, generativní zakódování.
Anotace
Návrh řadicích sítí představuje často uvažovaný problém při aplikaci evolučních návrhových a optimalizačních technik. Ačkoliv specifická struktura řadicích sítí umožňuje použití jednoduchého zakódování v kombinaci s dalšími mechanismy pro optimalizaci prostorové a časové náročnosti výsledných řešení, návrh velkých instancí této třídy obvodů stále představuje náročný úkol. Tento článek uvádí nový přístup návrhu specifické instance řadicích sítí, který je založen na vývoji celulárních automatů. Přechodová funkce těchto celulárních automatů umožňuje generovat komponenty cílového obvodu v průběhu vývoje (výpočtu) automatu - jedná se o tzv. generativní celulární automaty. Pro výzkum aplikace generativních celulárních automatů v oblasti návrhu řadicích sítí jsou představeny dva odlišné typy zakódování řadicích sítí: (1) absolutní zakódování a (2) relativní zakódování. V článku jsou zkoumány oba přístupy a je prezentována srovnávací studie jejich možností s uvažováním různých nastavení experimentálního systému.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Michal Bidlo and Karel Slan{\'{y}} and
	Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
  title = {Sorting Network Development Using Cellular
	Automata},
  pages = {85--96},
  booktitle = {Evolvable Systems: From Biology to Hardware},
  series = {9th International Conference, ICES 2010, York, UK, September
	6-8, 2010, Proceedings, LNCS 6274},
  year = 2010,
  location = {London, GB},
  publisher = {Springer London},
  ISBN = {978-3-642-15322-8},
  doi = {10.1007/978-3-642-15323-5_8},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9291}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https