Článek ve sborníku konference

MALAČKA Ondřej, SAMEK Jan a ZBOŘIL František. Increasing Profit in Agent Business Model with Trust. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Increasing Profit in Agent Business Model with Trust
Název (cs):Zvýšení zisku v obchodním modelu s agenty, použitím důvěry
Strany:6
Sborník:Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation
Konference:7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation (2010)
Řada knih:Vol. 2
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-01-04589-3
Vydavatel:Vydavatelství ČVUT
Klíčová slova
Trust and reputation, Multi-agent systems, Simulation model
Anotace
Práce se zabývá návrhem modelu důvěry a reputace pro zvýšení zisku v obchodním modelu s agenty. S navrženým modelem byly provedeny experimenty za účelem optimalizace a vyvážení parametrů výpočetního mechanismu důvěry a reputace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej Mala{\v{c}}ka and Jan Samek and
	Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {Increasing Profit in Agent Business Model with
	Trust},
  pages = 6,
  booktitle = {Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and
	Simulation},
  series = {Vol. 2},
  year = 2010,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {Czech Technical University Publishing House},
  ISBN = {978-80-01-04589-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9296}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https