Článek ve sborníku konference

VESELÝ Vladimír. Security Issues of Bootstrap Router Mechanism in Protocol Independent Multicast. In: Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 239-243. ISBN 978-80-214-4080-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Security Issues of Bootstrap Router Mechanism in Protocol Independent Multicast
Název (cs):Bezpečnostní aspekty Bootstrap Router Mechanismu v PIM v režimu Sparse mode
Strany:239-243
Sborník:Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5
Konference:Student EEICT 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4080-7
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2010/sbornik/03-Doktorske_projekty/09-Pocitacove_systemy/04-xvesel38.pdf [PDF]
Klíčová slova
PIM-SM, BSRM, multicast, bootstrap router mechanism, attacks, randezvous point
Anotace
Práce se zabývá bezpečnostními aspekty BSRM, které by měly pomoci při automatické konfiguraci RP uvnitř PIM-SM domény. Nejprve jsou popsány implementace možných útoků a následně pak možné způsoby zabezpečení a best-practices k omezení vzniku případného ohrožení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}}},
   title = {Security Issues of Bootstrap Router Mechanism in
	Protocol Independent Multicast},
   pages = {239--243},
   booktitle = {Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume
	5},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4080-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9297}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https