Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard. Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on Polytronics. In: Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 809-812. ISBN 978-0-7695-4171-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on Polytronics
Název (cs):Elegantně degradující obvodové řadiče založené na polymorfní elektronice
Strany:809-812
Sborník:Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2010
ISBN:978-0-7695-4171-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
polymorphic electronics, polymorphic gates, digital circuit controllers, dependability
Anotace
V článku je popsáno, jak lze využít polymorfní elektroniku k návrhu řadičů číslicových obvodů, které dokáží elegantně degradovat (omezit svoje funkce) v případě nejaké nepříznivé situace (např. baterie se vybíjí nebo stoupá teplota čipu). V tomto případě jsou pro návrh kombinační sítě vytvářející následující stav řadiče jsou využita polymorfní hradla. Polymorfní hradla vykonávají dvě nebo více různých funkcí. Jaká funkce je právě vykonávána, to záleží na stavu okolního prostředí (např. napájecí napětí, teplota atd.) Takové chování umožňuje elegantní rekonfiguraci obvodu. V článku je popsán algoritmus, podle něhož je možné navrhovat elegantně degradující obvodové řadiče s využitím polymorfních hradel. Použití algoritmu je demonstrováno na příkladu jednoduchého obvodového řadiče. Tento řadič byl fyzicky realizován a byla ověřena jeho funkčnost zejména v přechodových stavech při změně režimu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {Gracefully Degrading Circuit Controllers Based on
	Polytronics},
   pages = {809--812},
   booktitle = {Proc. of 13th Euromicro Conference on Digital System Design},
   year = 2010,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4171-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9301}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https