Článek ve sborníku konference

MRÁČEK Štěpán. 3D Face Recognition. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno, 2010, s. 124-126. ISBN 978-80-214-4078-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:3D Face Recognition
Název (cs):Rozpoznávání 3D obličeje
Strany:124-126
Sborník:Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010
Konference:Student EEICT 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4078-4
Klíčová slova
Biometrics, 3D Face Recognition, Eigenfaces
Anotace
V tomto článku je popsána automatická metoda pro rozpoznávání 3D obličejů. Vstupem popisovaného algoritmu je třírozměrný model obličeje a výsledkem je rozhodnutí, zda byl daný obličej rozpoznán. Vývoj algoritmu a jeho následné testování probíhalo na databázi Face Recognition Grand Challenge (FRGC). Pilířem rozpoznávání jsou dva algoritmy - metoda eigenfaces a metoda založená na histogramu trojrozměrného modelu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {{\v{S}}t{\v{e}}p{\'{a}}n Mr{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {3D Face Recognition},
   pages = {124--126},
   booktitle = {Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT
	EEICT 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   ISBN = {978-80-214-4078-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9303}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107
Přepnout na https