Článek ve sborníku konference

KORČEK Pavol. Simulácie dopravy a ich akcelerácia. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2010, s. 63-68. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Simulácie dopravy a ich akcelerácia
Název (cs):Simulace dopravy a jejich akcelerace
Název (en):Traffic simulation and acceleration
Strany:63-68
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
doprava, mikrosimulátor, celulární automat, validace, akcelerace
Anotace
Článek pojednáva o problematice simulace rozláhlých dopravních sítí. Taktéž je naznačeno rozdělení simulátoru dopravy, z kterých je vybrán konkrétni mikrosimulační model. Samotná simulace využíva celulárních automatu, které jsou efektivně akcelerovány na vícejadrových procesorech.
Abstrakt
Modelovanie aktuálnej dopravnej situácie je priamym predpokladom pre trvalé zaistenie funkčného, spoľahlivého, bezpečného, efektívneho a k životnému prostrediu šetrného systému v cestnej doprave. Pre čo najväčšie sa priblíženie realite je však potrebné myslieť na mnoho parametrov dopravy a zároveň sa ukazuje ako vhodné do modelu integrovať dáta získané z reálneho prostredia. Vzniká tak vysoko komplexný simulačný model, ktorý nie sme schopní v reálnom čase vyhodnocovať. Ponúka sa ale možnosť akcelerácie týchto simulačných modelov na rôznych platformách. Ku príkladu môžeme spomenúť FPGA alebo v poslednej dobe stále častej využívané grafické karty. V príspevku je prezentovaný aktuálny stav problematiky, výber vhodného simulátora a v krátkosti je uvedený i vlastný model využívajúci práve viacjadrové platformy.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavol Kor{\v{c}}ek},
   title = {Simul{\'{a}}cie dopravy a ich akceler{\'{a}}cia},
   pages = {63--68},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9326}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https