Článek ve sborníku konference

BARTOŠ Pavel. Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 21-26. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Název (en):Optimalizace propojení řetězce scan po ukončení fyzického návrhu
Strany:21-26
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
scan řetězec, diagnostika, testování, optimalizace, doba testování
Anotace
Článek popisuje motivaci, cíle a dosavadní výsledky studenta při řešení disertační práce zaměřené na analýzu řetězce registru scan po ukončení fyzického návrhu. Je představena nová metoda snižování doby aplikace testu obvodu reorganizací scan řetězce. Princip metody spočívá v eliminaci některých možných poruch v obvodu, čímž dochází ke snížení počtu testovacích vektorů a tím i času potřebného pro otestování obvodu. Metoda byla ověřena na několika reálných obvodech, přičemž výsledky těchto testů jsou rekapitulovány v závěru článku. V závěru článku je též diskutován další směr výzkumu a jsou charakterizovány cíle disertační práce.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Barto{\v{s}}},
   title = {Optimalizace propojen{\'{i}} {\v{r}}et{\v{e}}zce
	scan po ukon{\v{c}}en{\'{i}} fyzick{\'{e}}ho
	n{\'{a}}vrhu},
   pages = {21--26},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9327}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https