Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. Stability and Convergence of the Modern Taylor Series Method. In: Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2010, s. 6. ISBN 978-80-01-04589-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Stability and Convergence of the Modern Taylor Series Method
Název (cs):Stabilita a Konvergence Metody Moderní Taylorovy Řady
Strany:6
Sborník:Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation
Konference:7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation (2010)
Řada knih:Vol. 2
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-01-04589-3
Vydavatel:Vydavatelství ČVUT
Klíčová slova
stabilita, konvergence, metoda Moderni Taylorovy řady, diferenciální rovnice, modelování spojitých systémů
Anotace
Článek se zabývá výpočtem diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady. Zahrnuje také řešení problémů, které mohou být transformovány na řešení systému diferenciálních rovnic.
Metoda Taylorovy řadu je založena na rekurentním výpočtu členů Taylorovy řady v jednom časovém intervalu. K výpočtu je nutno numerické počítání hodnot členů Taylorovy řady.
V článku je diskutována stabilita a konvergence této metody pro Dalquistův problém a počáteční úloha s automatickou transformací, také stabilita a konvergence systému lineárních algebraických rovnic a také algebraických a transcendentních rovnic.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and Pavla
	Sehnalov{\'{a}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek},
  title = {Stability and Convergence of the Modern Taylor
	Series Method},
  pages = 6,
  booktitle = {Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and
	Simulation},
  series = {Vol. 2},
  year = 2010,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {Czech Technical University Publishing House},
  ISBN = {978-80-01-04589-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9328}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https