Článek ve sborníku konference

POSPÍCHAL Petr. GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 75-80. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm
Název (cs):Akcelerace genetického algoritmu s využitím GPU
Strany:75-80
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Paralelní genetický algoritsmu, PGA, CUDA, ostrovní model, Galib, zrychlení, GPU
Anotace
Práce se zabývá mapováním genetického algoritmu na CUDA softwarový model a dosaženými výsledky s ohledem na disertační práci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Posp{\'{i}}chal},
   title = {GPU-Based Acceleration of the Genetic Algorithm},
   pages = {75--80},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9329}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https