Článek ve sborníku konference

VESELÝ Karel. Parallel training of neural networks for speech recognition. In: Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, s. 74-76. ISBN 978-80-214-4078-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Parallel training of neural networks for speech recognition
Název (cs):Paralelní trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči
Strany:74-76
Sborník:Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010
Konference:Student EEICT 2010
Řada knih:Volume 3
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4078-4
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2010/sbornik/02-Magisterske_projekty/08-Grafika_a_multimedia/10-xvesel39.pdf [PDF]
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2010/vesely_EEITC_2010_39.pdf [PDF]
Klíčová slova
neural network, phoneme classification, posterior features, backpropagation training, data parallelization
Anotace
Článek je o paralelním trénování neuronových sítí pro rozpoznávání řeči. Byl vytvořen software TNet, který je optmalizován pro víceprocesorové počítače.
Abstrakt
The feed-forward multi-layer neural networks have significant importance in speech recognition. A new parallel-training tool TNet was designed and optimized for multiprocessor computers. The training acceleration rates are reported on a phoneme-state classification task.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Karel Vesel{\'{y}}},
  title = {Parallel training of neural networks for speech
	recognition},
  pages = {74--76},
  booktitle = {Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010},
  series = {Volume 3},
  year = 2010,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISBN = {978-80-214-4078-4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9331}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https