Článek ve sborníku konference

SAMEK Jan a ZBOŘIL František. ContextGraph: Simulation Tool for Hierarchical Model of Trust in Context. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 265-270. ISBN 978-80-8086-164-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:ContextGraph: Simulation Tool for Hierarchical Model of Trust in Context
Název (cs):ContextGraph: Simulační nástroj pro hierarchický model důvěry s kontexty
Strany:265-270
Sborník:Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2010
Řada knih:Vol. 1
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-164-3
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
trust model, trust in context, context graph
Anotace
Tento článek představuje nástroj pro simulaci hierarchického modelu důvěry s kontexty, který je použit jako podpůrný mechanismus pro rozhodování autonomních inteligentních entit (inteligentních agentů) na základě principu důvěry a reputace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Samek and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il},
  title = {ContextGraph: Simulation Tool for Hierarchical
	Model of Trust in Context},
  pages = {265--270},
  booktitle = {Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
  series = {Vol. 1},
  year = 2010,
  location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
  publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
  ISBN = {978-80-8086-164-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9336}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https