Článek ve sborníku konference

KOTÁSEK Zdeněk, ŠKARVADA Jaroslav a STRNADEL Josef. The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation Between Test Vector and Scan Register Sequences and Reduce Power Consumption. In: Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2010, s. 644-651. ISBN 978-0-7695-4171-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation Between Test Vector and Scan Register Sequences and Reduce Power Consumption
Název (cs):Použití genetického algoritmu k odvození vztahu mezi pořadími aplikace testovacích vektorů a rozmístění registrů a k redukci příkonu
Strany:644-651
Sborník:Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System Design Architectures, Methods and Tools
Konference:13th EUROMICRO Conference on Digital System Design, DSD'2010
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2010
ISBN:978-0-7695-4171-6
Vydavatel:IEEE Computer Society
URL:http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/DSD.2010.37 [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondsd2010_draft.pdf648 KB2011-09-05 12:45:25
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
test vector, scan chain, low power, power consumption, optimization, genetic algorithm, CMOS, AMI, ordering, correlation
Anotace
Většinou současných metod jsou problémy volby pořadí aplikace testovacích vektorů a volby pořadí registrů ve scan řetězech řešeny samostatně jako dva vzájemně nezávislé problémy. Ve článku je ukázáno, že mezi oběma problémy existuje silná závislost. Dále je ukázáno, že pro dosažení optimálních výsledků není vhodné řešit tyto problémy odděleně, ale řešit oba problémy současně. Původní dva stavové prostory jsou transformovány na jediný, nad nímž poté probíhá optimalizace založená na genetickém algoritmu. Vlastnosti tohoto optimalizačního procesu byly zkoumány na sadách  ISCAS85, ISCAS89 a ITC99 benchmarkových obvodů implementovaných pomocí CMOS technologie popsané v AMI knihovně. Dosažené experimentální výsledky, shrnuté na konci článku, ukazují, že reflektováním vztahu mezi oběma problémy a spojením obou dílčích problémů do jediného lze dosáhnout lepších výsledků při optimalizaci, tj. větší redukce příkonu, než dosavadní metody. Srovnání s výsledky existujících metod je shrnuto na konci článku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek and Jaroslav
	{\v{S}}karvada and Josef Strnadel},
   title = {The Use of Genetic Algorithm to Derive Correlation
	Between Test Vector and Scan Register Sequences
	and Reduce Power Consumption},
   pages = {644--651},
   booktitle = {Proceedings of 13th Euromicro Conference on Digital System
	Design Architectures, Methods and Tools},
   year = 2010,
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society},
   ISBN = {978-0-7695-4171-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9342}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https