Článek ve sborníku konference

HORÁČEK Jan a ZBOŘIL František. WSageNt: A case study. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 258-264. ISBN 978-80-8086-164-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:WSageNt: A case study
Název (cs):WSageNt: Případová studie
Strany:258-264
Sborník:Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2010
Řada knih:Volume 1
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-164-3
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
WSageNt, wireless sensor network, WSN, ALLL, agent, network traversing, MicaZ, Iris
Anotace
Tento článek se pojednává o námi vytvořené agentní platformě pojemenované WSageNt. V článku je rovněž uveden příklad použití naší platformy a jsou zde také zmíněna některá specifika bezdrátových senzorových sítí pro které byla platforma WSageNt navržena. Článek předpokládá základní znalost námi vytvořeného agentního jazyka ALLL. Namísto toho je článek zaměřen na popis služeb platformy a jak tyto služby mohou být využity pro agenta procházejícího celou síť. V závěru bude zmíněn i samotný kód agenta v jazyce ALLL.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Hor{\'{a}}{\v{c}}ek and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il},
  title = {WSageNt: A case study},
  pages = {258--264},
  booktitle = {Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
  series = {Volume 1},
  year = 2010,
  location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
  publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
  ISBN = {978-80-8086-164-3},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9343}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https