Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2010/2011. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní program na Fakultě informačních technologií, IT- Informační technologie: Navazující magisterské studium, Ak.r. 2010/2011
Název (en):Degree Study Program at the Faculty of Information Technology, IT - Information Technology: Follow-Up Master Study, Ac.y. 2010/2011
Strany:72
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, dvouletý navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o studijním plánu v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 (dvouletý). Informační materiál také obsahuje studijní předpisy VUT v Brně. Příručka bude zdarma poskytována vážným zájemcům o studium v navazujícím magisterském studiu na FIT VUT v Brně na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2010 na podzim 2010.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} program na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}, IT-
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie:
	Navazuj{\'{i}}c{\'{i}} magistersk{\'{e}} studium,
	Ak.r. 2010/2011},
   pages = 72,
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9347}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https