Článek v časopise

DVOŘÁK Václav a MIKUŠEK Petr. Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs. Journal of Universal Computer Science. 2010, roč. 16, č. 14, s. 1826-1852. ISSN 0948-6968.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Design of Arbiters and Allocators Based on Multi-Terminal BDDs
Název (cs):Návrh arbitrů a alokátorů založený na multi-terminálních BDD
Strany:1826-1852
Místo vydání:AT
Rok:2010
Časopis:Journal of Universal Computer Science, roč. 16, č. 14, AT
ISSN:0948-6968
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconDvorak-Arbiters.pdf228 KB2010-11-05 11:15:57
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Multi-Terminal BDDs, LUT cascades, iterative disjunctive decomposition, arbiter circuits, allocators.
Anotace
Přidělení jednoho (více) sdíleného prostředku (prostředků) několika žadatelům je funkcí arbitrů (alokátorů).   Tato třída rozhodovacích modulů se dá implementovat řadou způsobů, od hardware přes firmware až k software. Článek předkládá novou techniku která může s pomocí počítače generovat reprezentaci arbitrů či alokátorů ve formě multi-termínálního binárního rozhodovacího diagramu (MTBDD) s cenou a šířkou blízkou minimu. Tento diagram pak může posloužit jako prototyp kaskády více-bitových náhledových tabulek (LUT) která implementuje danou funkci, nebo pro účinnou implementaci ve firmware. Popsaná technika používá iterativní dekompozici celočíselných funkcí boolovských proměnných a heuristiku pro získání pořadí proměnných MTBDD. Kaskády LUT vedou přímo na řetězenou linku, zjednodušují propojení a testování a mohou soupeřit s tradiční syntézou na FPGA ve výkonnosti a s návrhem na PLA ve velikosti plochy na čipu.  
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {V{\'{a}}clav Dvo{\v{r}}{\'{a}}k and Petr
	Miku{\v{s}}ek},
   title = {Design of Arbiters and Allocators Based on
	Multi-Terminal BDDs},
   pages = {1826--1852},
   journal = {Journal of Universal Computer Science},
   volume = 16,
 number = 14,
   year = 2010,
   ISSN = {0948-6968},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9348}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https