Článek ve sborníku konference

ŽALOUDEK Luděk. Výpočetní systémy založené na celulárních automatech. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 177-182. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Výpočetní systémy založené na celulárních automatech
Název (en):Computing Systems Based on Cellular Automata
Strany:177-182
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
celular automata, evolutionary design, GPU, CUDA, self-replication
Anotace

Článek čtenáře stručně seznamuje s problematikou celulárních automatů a výpočetní složitosti jejich evolučního návrhu. Jsou identifikovány dvě hlavní skupiny úloh pro celulární automaty včetně příkladů benchmarků. Dále je uveden způsob akcelerace vědeckých výpočtů pomocí grafických procesorů a jsou shrnuty výsledky, kterých bylo dosaženo při akceleraci evoluce pravidel celulárních automatů na těchto procesorech. V závěru je naznačen směr, kterým by se měla ubírat disertační práce zabývající se právě návrhem masivně paralelních výpočetních systémů založených na celulárních automatech s důrazem na využití principu sebereplikace.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Lud{\v{e}}k {\v{Z}}aloudek},
   title = {V{\'{y}}po{\v{c}}etn{\'{i}} syst{\'{e}}my
	zalo{\v{z}}en{\'{e}} na celul{\'{a}}rn{\'{i}}ch
	automatech},
   pages = {177--182},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = {2010},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9349}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.212.92.235
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]