Článek ve sborníku konference

RŮŽIČKA Richard. On Practical Aspects of Printable Polymer and Nanometal Logic. In: Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 202-207. ISBN 978-80-8086-164-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Practical Aspects of Printable Polymer and Nanometal Logic
Název (cs):K praktické aspekty tištěné logiky s využitím polymerů a nanočástic kovů
Strany:202-207
Sborník:Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference on Computer Science and Engineering
Konference:International Scientific Conference on Computer Science and Engineering, CSE 2010
Místo vydání:Košice, SK
Rok:2010
ISBN:978-80-8086-164-3
Vydavatel:Technická univerzita v Košiciach
Klíčová slova
printed electronics, polymer electronics, nanometal ink
Anotace
Polymerní nebo též organická elektronika se v posledních letech dostává do popředí zájmu výzkumu a vývoje. Materiály pro polymerní elektroniku se stávají lehčí, ohebnější a méně nákladné než tradiční anorganické materiály používané v současné elektronice (např. měď nebo křemík) a co je nejdůležitější, obvody mohou být vyráběny velmi levně a jednoduše například tiskem. Ukazuje se, že kombinování polymerů s materiály založenými na nanočásticích kovů přináší elektrické parametry (zejména vodivost) srovnatelné s tradičními vodivými materiály a přitom přináší nové možnosti a aplikace elektroniky. Existující struktury tištěné elektroniky jako tranzistory nebo rezistory a postupy jejich výroby umožňují vznik elektronických logických obvodů na míru, které jsou flexibilní a použitelné v celé řadě aplikací, kde se dnes elektronika ještě příliš neprosadila. Tento článek popisuje vlastnosti materiálů, vhodných pro aplikace tištěné elektroniky, experimenty a jejich výsledky, jako počáteční průzkum na poli tištěných logických obvodů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Richard R{\r{u}}{\v{z}}i{\v{c}}ka},
   title = {On Practical Aspects of Printable Polymer and
	Nanometal Logic},
   pages = {202--207},
   booktitle = {Proceedings of CSE2010 - International Scientific Conference
	on Computer Science and Engineering},
   year = 2010,
   location = {Ko{\v{s}}ice, SK},
   publisher = {The University of Technology Ko{\v{s}}ice},
   ISBN = {978-80-8086-164-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9351}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https