Článek ve sborníku konference

KUNOVSKÝ Jiří, SEHNALOVÁ Pavla a ŠÁTEK Václav. Explicit and Implicit Taylor Series Based Computations. In: 8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Tripolis: American Institute of Physics, 2010, s. 587-590. ISBN 978-0-7354-0831-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Explicit and Implicit Taylor Series Based Computations
Název (cs):Počítání pomocí explicitní a implicitní Taylorovy řady
Strany:587-590
Sborník:8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Konference:8th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics
Místo vydání:Tripolis, GR
Rok:2010
ISBN:978-0-7354-0831-9
Vydavatel:American Institute of Physics
Klíčová slova
Differential equations, Taylor series method, TKSL, Stiff systems
Anotace
Článek se zabývá výpočtem diferenciálních rovnic pomocí metody Taylorovy řady. Porovnává se implicitní a explicitní metoda Taylorovy řady s možností využití k výpočtu Stiff systémů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Kunovsk{\'{y}} and Pavla
	Sehnalov{\'{a}} and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek},
   title = {Explicit and Implicit Taylor Series Based
	Computations},
   pages = {587--590},
   booktitle = {8th International Conference of Numerical Analysis and
	Applied Mathematics},
   year = 2010,
   location = {Tripolis, GR},
   publisher = {American Institute of Physics},
   ISBN = {978-0-7354-0831-9},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9352}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https