Článek ve sborníku konference

KAŠTIL Jan. Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 109-114. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích
Název (en):Vysokorychlostní vyhledávání regulárních výrazů v síťových tocích
Strany:109-114
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
Detekce průniků, regulární výraz, rozpoznávání protokolů, perfektní
hashování.

Anotace
Zároveň s rostoucím významem počítačových sítí rostou také požadavky na
jejich rychlost, kvalitu a spolehlivost. Zrychlování počítačových sítí způsobuje zvýšení
požadavků na efektivitu základních síťových algoritmů a zvyšování kvality a
spolehlivosti má za následek nárůst složitosti těchto algoritmů. Vyhledávání regulárních
výrazů v síťovém provozu patří k základním operacím pro zajištění kvality a spolehlivosti
moderních počítačových sítí. Tato práce představuje algoritmus, který je schopen
vyhledávat zadanou množinu regulárních výrazů v reálném čase na multigigabitových
propustnostech. Základní vlastností algoritmu je centralizovaná a malá stavová
informace, což umožňuje snadné přepínání kontextu vyhledávací jednotky. Práce také
představuje metodu úspory paměti potřebné pro vyhledávací jednotku za cenu zavedení
nenulové pravděpodobnosti chyby ve vyhledání.

Abstrakt
Zároveň s rostoucím významem počítačových sítí rostou také požadavky na
jejich rychlost, kvalitu a spolehlivost. Zrychlování počítačových sítí způsobuje zvýšení
požadavků na efektivitu základních síťových algoritmů a zvyšování kvality a
spolehlivosti má za následek nárůst složitosti těchto algoritmů. Vyhledávání regulárních
výrazů v síťovém provozu patří k základním operacím pro zajištění kvality a spolehlivosti
moderních počítačových sítí. Tato práce představuje algoritmus, který je schopen
vyhledávat zadanou množinu regulárních výrazů v reálném čase na multigigabitových
propustnostech. Základní vlastností algoritmu je centralizovaná a malá stavová
informace, což umožňuje snadné přepínání kontextu vyhledávací jednotky. Práce také
představuje metodu úspory paměti potřebné pro vyhledávací jednotku za cenu zavedení
nenulové pravděpodobnosti chyby ve vyhledání.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til},
   title = {Vysokorychlostn{\'{i}}
	vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	regul{\'{a}}rn{\'{i}}ch v{\'{y}}raz{\r{u}} v
	s{\'{i}}{\v{t}}ov{\'{y}}ch toc{\'{i}}ch},
   pages = {109--114},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9357}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https