Článek v časopise

STRNADEL Josef. Návrh časově kritických systémů I: specifikace a verifikace. Automa. 2010, roč. 2010, č. 10, s. 42-44. ISSN 1210-9592.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Návrh časově kritických systémů I: specifikace a verifikace
Název (en):Design of Time-Critical Systems I: Specification and Verification
Strany:42-44
Místo vydání:CZ
Rok:2010
Časopis:Automa, roč. 2010, č. 10, CZ
ISSN:1210-9592
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=42105 [HTML]
URL:http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/42105.pdf [PDF]
Klíčová slova
specification, verification, real time, timeliness, event, stimulus, response, deadline, time constraint, timed automaton, computational tree logic
Anotace
Při návrhu systému může být požadováno, aby na vstupní podněty reagoval nejen správnou odezvou, ale aby navíc tuto odezvu poskytl včas, tj. v předem vymezeném časovém intervalu měřeném od vzniku podnětu. Při vývoji takovýchto systémů jsou velmi důležité zejména fáze jejich specifikace, verifikace a realizace v souladu s verifikovanou specifikací. V článku, prvním z připravené volné série čtyř příspěvků autora věnovaných problematice návrhu časově kritických systémů (systémů reálného času, systémů RT), jsou přehledově představeny první dvě z uvedených fází s ilustrací souvisejících pojmů na příkladech.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Josef Strnadel},
   title = {N{\'{a}}vrh {\v{c}}asov{\v{e}} kritick{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}m{\r{u}} I: specifikace a verifikace},
   pages = {42--44},
   journal = {Automa},
   volume = 2010,
 number = 10,
   year = 2010,
   ISSN = {1210-9592},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9366}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https