Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin a LODROVÁ Dana. New Experiments with Optical Liveness Testing Methods. Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing. 2010, roč. 1, č. 4, s. 301-309. ISSN 2073-4212.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New Experiments with Optical Liveness Testing Methods
Název (cs):Nové experimenty s optickými metodami testování živosti
Strany:301-309
Místo vydání:TW
Rok:2010
Časopis:Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing, roč. 1, č. 4, TW
ISSN:2073-4212
Klíčová slova
testování živosti, otisky prstů, biometrický systém, puls, elasticita, vyvolání optických změn.
Anotace
Tento článek popisuje experimentální výsledky, kterých bylo dosaženo na našich třech realizovaných řešeních pro testování živosti. Tato řešení byla patentována (mezinárodní patent WO/2007/036370, Český užitný vzor UPV19364) a teoreticky popsána v předchozí práci. První řešení je založeno na detekci změn vzdálenosti mezi sousedními papilárními liniemi způsobenými tepem. Druhé řešení je založeno na detekci volumetrických změn pomocí laserového distančního senzoru. Třetí řešení je založeno na vyvolání optických změn. Tento článek je zaměřen na popis výsledků z realizovaných experimentů. Také byla vyvinuta speciální optická lavice pro tato měření.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Dana Lodrov{\'{a}}},
   title = {New Experiments with Optical Liveness Testing
	Methods},
   pages = {301--309},
   journal = {Journal of Information Hiding and Multimedia Signal
	Processing},
   volume = 1,
 number = 4,
   year = 2010,
   ISSN = {2073-4212},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9370}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https