Článek ve sborníku konference

HERMAN David, NAJVÁREK Jan, ONDRÁČEK Tomáš, ORSÁG Filip a DRAHANSKÝ Martin. Robot pro Robotour 2010. In: Proceedings of the 5th Robotour Workshop. Bratislava, 2010, s. 33-37.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Robot pro Robotour 2010
Název (en):Robot for the Robotour 2010
Strany:33-37
Sborník:Proceedings of the 5th Robotour Workshop
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2010
Klíčová slova
navigační architektura robota, robotour, lidar, kamera, lokalizace
Anotace
Tento článek popisuje architekturu robotického systému pro soutěž autonomních mobilních robotů Robotour 2010. Základem platformy je podvozek automobilového typu, který nese celou řadu senzorů pro detekci cesty a lokalizaci robota. V tomto ročníku byli nasazeni dva velikostně rozdílní roboti, aby se ověřila obecnost navrženého konceptu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {David Herman and Jan Najv{\'{a}}rek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Ondr{\'{a}}{\v{c}}ek and Filip
	Ors{\'{a}}g and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Robot pro Robotour 2010},
   pages = {33--37},
   booktitle = {Proceedings of the 5th Robotour Workshop},
   year = 2010,
   location = {Bratislava, SK},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9378}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https