Článek ve sborníku konference

TOMEC Martin. Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení. In: Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 120-123. ISBN 978-80-214-4078-4.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Optimalizace rozpoznávání řeči pro mobilní zařízení
Název (en):Optimization of Voice Recognition for Mobile Devices
Strany:120-123
Sborník:Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT EEICT 2010
Konference:Student EEICT 2010
Řada knih:Volume 3
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4078-4
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
optimalizace, ARM, NEON, SIMD, detekce klíčových slov, rozpoznávání řeči, neuronová síť
Anotace
Práce se zabývá optimalizací algoritmů pro detekci klíčových slov na procesorové architektuře ARM Cortex-A8. Nejprve je popsána tato architektura a zejména její jednotka NEON pro vektorové výpočty. Dále jsou stručně popsány použité algoritmy pro detekci klíčových slov a jejich optimalizace pro danou architekturu. Závěr tvoří zhodnocení vlivu optimalizací na výkon.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Tomec},
  title = {Optimalizace rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}}
	{\v{r}}e{\v{c}}i pro mobiln{\'{i}}
	za{\v{r}}{\'{i}}zen{\'{i}}},
  pages = {120--123},
  booktitle = {Proceedings of the 16th Conference and Competition STUDENT
	EEICT 2010},
  series = {Volume 3},
  year = 2010,
  location = {Brno, CZ},
  publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
  ISBN = {978-80-214-4078-4},
  language = {czech},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9379}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107
Přepnout na https