Článek ve sborníku konference

KAŠTIL Jan a KOŘENEK Jan. High Speed Pattern Matching Algorithm Based on Deterministic Finite Automata with Faulty Transition Table. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:High Speed Pattern Matching Algorithm Based on Deterministic Finite Automata with Faulty Transition Table
Název (cs):Algoritmus pro vysokorychlostní vyhledávání vzorů založený na Deterministickém konečném automatu s chybující přechodovou tabulkou
Strany:2
Sborník:Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems 2010
Místo vydání:La Jolla, US
Rok:2010
ISBN:978-1-4503-0379-8
Vydavatel:Association for Computing Machinery
URL: [PDF]
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icon05623846.pdf98,3 KB2012-02-07 09:56:46
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Intrusion Detection, Protocol recognition, pattern matching, Perfect hashing

Anotace
Vyhledávání regulárních výrazů je časově kritickou operací mnoha moderních IDS. Tento článek navrhuje metodu pro vyhledávání vzorů v gigabitových datových tocích. Protože současné regulární výrazy jsou pouze subjektivně testovány a často generují vysoké množství falšených poplachů, navržený algoritmus podporuje možnost redukce paměťové složitosti zavedením malého množství chyb do procesu hledání regulárních výrazů. Algoritmus je založen na perfektním hašování a je vhodný pro hardwarovou implementaci.

Abstrakt
Regular expression matching is the time-critical opera-
tion of many modern intrusion detection systems (IDS).
This paper proposes pattern matching algorithm to
match regular expression against multigigabit data
stream. As usually used regular expressions are only
subjectively tested and often generates many false po-
sitives/negatives, proposed algorithm support the pos-
sibility to reduce memory requirements by introducing
small amount of faults into the pattern matching. Al-
gorithm is based on the perfect hashing and is suitable
for hardware implementation.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ka{\v{s}}til and Jan Ko{\v{r}}enek},
   title = {High Speed Pattern Matching Algorithm Based on
	Deterministic Finite Automata with Faulty
	Transition Table},
   pages = 2,
   booktitle = {Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures
	for Networking and Communications Systems},
   year = 2010,
   location = {La Jolla, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-0379-8},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9380}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11
Přepnout na https