Článek ve sborníku konference

KOŘENEK Jan a KOŠAŘ Vlastimil. Architektura NFA Split pro rychlé hledání regulárních výrazů. In: Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems. La Jolla: Association for Computing Machinery, 2010, s. 2. ISBN 978-1-4503-0379-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:NFA Split Architecture for Fast Regular Expression Matching
Název (en):NFA Split Architecture for Fast Regular Expression Matching
Strany:2
Sborník:Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems
Konference:ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems 2010
Místo vydání:La Jolla, US
Rok:2010
ISBN:978-1-4503-0379-8
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
Hledání regulárních výrazů, Automat, FPGA
Anotace
Článek se zabývá rychlým hledáním regulárních výrazů v oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Je navržena nová NFA Split architektura, která výrazným způsobem redukuje množství potřebných hardwarových zdrojů na čipu. Pro všechny analyzované množiny regulárních výrazů byl redukován počet flip-flop registrů v průměru na 37,6 procent a počet look-up tabulek na 63.9 procent.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jan Ko{\v{r}}enek and Vlastimil Ko{\v{s}}a{\v{r}}},
   title = {NFA Split Architecture for Fast Regular Expression
	Matching},
   pages = 2,
   booktitle = {Proceedings of the 6th ACM/IEEE Symposium on Architectures
	for Networking and Communications Systems},
   year = 2010,
   location = {La Jolla, US},
   publisher = {Association for Computing Machinery},
   ISBN = {978-1-4503-0379-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9390}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https