Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk. Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika 2010. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2010, s. 165-170. ISBN 978-80-214-4140-8.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Využití a akcelerace evolučních technik pro návrh číslicových obvodů
Název (en):The evolutionary techniques for digital circuits : acceleration and applications
Strany:165-170
Sborník:Počítačové architektury a diagnostika 2010
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2010, PAD 2010
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-214-4140-8
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
evolutionary design, digital circuits, cartessian genetic programming, acceleration, fpga
Anotace
V posledních letech bylo v řadě publikací ukázáno, že využitím evoluční technik při řešení konkrétního problému jsme schopni získat kvalitní a mnohdy inovativní výsledky.
Často skloňovaným nedostatkem evolučního přístupu je však problém škálovatelnosti, zejména problém škálovatelnosti evaluace, který znemožňuje efektivně řešit komplexní úlohy.
Ačkoliv nejvíce výsledků bylo dosaženo v oblasti návrhu číslicových obvodů, nebyl doposud publikován přístup umožňující pracovat s obvody čítajícími více než cca 25 vstupů.
Článek popisuje strukturu disertační práce, která se zabývá návrhem technik umožňujících redukovat problém škálovatelnosti evaluace.
V oblasti návrhu kombinačních obvodů se podařilo spojením evolučních technik s metodami formální verifikace tento problém výrazně redukovat, navržený přístup je schopen manipulovat s obvody čítajícími desítky až stovky vstupů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} a akcelerace
	evolu{\v{c}}n{\'{i}}ch technik pro n{\'{a}}vrh
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {165--170},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury a
	diagnostika 2010},
   year = 2010,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   ISBN = {978-80-214-4140-8},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9402}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https