Článek ve sborníku konference

SAMEK Jan, ZBOŘIL František a MALAČKA Ondřej. Event Driven Multi-context Trust Model. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 911-917. ISBN 978-1-4244-8135-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Event Driven Multi-context Trust Model
Název (cs):Událostmi řízený hierarchický model důvěry s kontexty
Strany:911-917
Sborník:Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Konference:10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Místo vydání:Cairo, EG
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-8135-4
DOI:10.1109/ISDA.2010.5687071
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Trust, Trust modelling, Multi-context trust, Event driven trust model, HMTC.
Anotace
Příspěvek se zabývá rozšířením hierarchického modelu důvěry (HMTC), který se používá pro modelování více-kontextové důvěry v agentních a multi-agentních systémech. Jádro rozšíření spočívá v přidání a formalizaci komponent událostí a sekvencí událostí (cesty). Díky tomuto rozšíření jsme následně schopni odstranit některé problémy původní HMTC jako jsou konflikty a podobně.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Samek and Franti{\v{s}}ek Zbo{\v{r}}il and
	Ond{\v{r}}ej Mala{\v{c}}ka},
  title = {Event Driven Multi-context Trust Model},
  pages = {911--917},
  booktitle = {Proceedings of the 10th International Conference on
	Intelligent Systems Design and Applications},
  year = 2010,
  location = {Cairo, EG},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4244-8135-4},
  doi = {10.1109/ISDA.2010.5687071},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9406}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77
Přepnout na https