Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek, ZBOŘIL František a ŽÁK Jakub. Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System. In: Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications. Cairo: IEEE Computer Society, 2010, s. 658-663. ISBN 978-1-4244-8135-4.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Integrating Multiple Modeling and Development Tools for Realization of Distributed Intelligent System
Název (cs):Integrace modelovacích a vývojových nástrojů pro realizaci distribuovaného inteligentního systému
Strany:658-663
Sborník:Proceedings of the 10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Konference:10th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications
Místo vydání:Cairo, EG
Rok:2010
ISBN:978-1-4244-8135-4
DOI:10.1109/ISDA.2010.5687188
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Počítačové modelování, agenti, bezdrátové senzorové sítě.
Anotace
Modelování distribuovaných systémů a inteligentních systémů znamená, že vytváříme model s korespondujícím chováním. Multiagentní systémy jsou komplexní systémy implementující platformu, která je zodpovědná za řízení agentů, včetně meziagentní komunikace, specifikace agentů, jejich chování atd. Existuje mnoho agentních platforem, které jsou zaměřeny na různé aplikační oblasti. Tento článek se zabývá možnostmi integrace platforem T-Mass a PNagent. PNagent vytváří agentní platformu postavenou na Petriho sítích a umožňuje tak pohled na systém na vysoké úrovni abstrakce, zatímco T-Mass byl vytvořen pro užití v systémech s omozenými zdroji, typicky bezdrátové senzorové sítě. Propojení obou systémů je dosaženo užitím platformy JADE jako řídícího prvku.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Franti{\v{s}}ek
	Zbo{\v{r}}il and Jakub {\v{Z}}{\'{a}}k},
  title = {Integrating Multiple Modeling and Development
	Tools for Realization of Distributed Intelligent
	System},
  pages = {658--663},
  booktitle = {Proceedings of the 10th International Conference on
	Intelligent Systems Design and Applications},
  year = 2010,
  location = {Cairo, EG},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-4244-8135-4},
  doi = {10.1109/ISDA.2010.5687188},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9407}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https