Článek ve sborníku konference

HANÁČEK Petr a ŠVENDA Petr. Cryptographic Protocols in Wireless Sensor Networks. In: Sborník příspěvků MKB 2010. Bílovice nad Svitavou: TNS, a.s., 2010, s. 59-76. ISBN 978-80-904257-1-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Cryptographic Protocols in Wireless Sensor Networks
Název (cs):Kryptografické protokoly pro bezdrátové senzorové sítě
Strany:59-76
Sborník:Sborník příspěvků MKB 2010
Konference:MKB 2010
Místo vydání:Bílovice nad Svitavou, CZ
Rok:2010
ISBN:978-80-904257-1-2
Vydavatel:TNS, a.s.
Klíčová slova
key exchange protocols, evolutionary algorithms, wireless sensor networks
Anotace
Článek se za bývá technologií bezdrátových senzorových sítí s důrazem na jejich bezpečnost. Pojednává o návrhu protokolu pro distribuci klíčů. Zvláštní pozornost věnuje možnosti automatického generování protokolů pomocí evolučních algoritmů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Petr {\v{S}}venda},
   title = {Cryptographic Protocols in Wireless Sensor
	Networks},
   pages = {59--76},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}} MKB 2010},
   year = 2010,
   location = {B{\'{i}}lovice nad Svitavou, CZ},
   publisher = {TNS},
   ISBN = {978-80-904257-1-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9412}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https