Článek v časopise

HANÁČEK Petr, MALINKA Kamil a SCHÄFER Jiří. E-Banking Security - Comparative Study. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2010, roč. 25, č. 1, s. 29-34. ISSN 0885-8985.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:E-Banking Security - Comparative Study
Název (cs):Bezpečnost E-bankovnictví - srovnávací studie
Strany:29-34
Místo vydání:US
Rok:2010
Časopis:IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, roč. 25, č. 1, US
ISSN:0885-8985
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5442151 [HTML]
Klíčová slova
authentication, PKI, token, smartcard, malware
Anotace
Článek se zabývá bezpečností bankovních aplikací vzdáleného přístupu k účtu. Shrnuje základní formy elektronického bankovnictví a nejvíce užívaných způsobů autemtizace a autorizace.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Han{\'{a}}{\v{c}}ek and Kamil Malinka and
	Ji{\v{r}}{\'{i}} Sch{\"{a}}fer},
   title = {E-Banking Security - Comparative Study},
   pages = {29--34},
   journal = {IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine},
   volume = 25,
 number = 1,
   year = 2010,
   ISSN = {0885-8985},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9422}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237
Přepnout na https