Technická zpráva

FIEDOR Jan, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk a VOJNAR Tomáš. A Uniform Classification of Common Concurrency Errors. FIT-TR-2010-03, Brno, 2010. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~vojnar/Publications/fit-tr-2010-03.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Uniform Classification of Common Concurrency Errors
Název (cs):Klasifikace častých chyb v paralelních programech
Strany:24
Místo vydání:FIT-TR-2010-03, Brno, CZ
Rok:2010
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~vojnar/Publications/fit-tr-2010-03.pdf
Klíčová slova
chyby ve vícevláknových programech, detekční techniky
Anotace
V poslední době získávají vícevláknové programy na popularitě a přináší s sebou i více chyb v synchronizaci vláken. Mnoho prací popisujících detekci těchto chyb bylo publikováno v posledních letech. Mnoho z nich definuje detekované chyby pomocí konstrukcí, které se hodí pro dané detekční techniky. Tento způsob popisu ale překvapivě často vedl k nepřesným až zavádějícím definicím těchto chyb. Tato technická zpráva si klade za cíl správně definovat jednotlivé chyby v synchronizaci současných vícevláknových programů, zejména těch napsaných v jazyce Java, a také poskytnout přehled existujících technik pro jejich detekci. 
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Jan Fiedor and Bohuslav K{\v{r}}ena and
	Zden{\v{e}}k Letko and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {A Uniform Classification of Common Concurrency
	Errors},
   pages = 24,
   year = 2010,
   location = {FIT-TR-2010-03, Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9426}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https